Sanok - Dynow

Kajaki Sanok - Dynów

Spływ rozpoczynamy przy moście do skansenu w Sanoku. Po kilkuset metrach przepływamy przez tzw. bałwanki (uwaga kilkadziesiąt metrów szybszego nurtu), a po około 2 kilometrach po lewej stronie mijamy przystań Trepcza, następnie punkt poboru wody w Trepczy (uwaga głęboko) i dalej ujście rzeki Sanoczek, po stronie przeciwnej, nad skałą kościółek (cerkiewka) w Międzybrodziu. Dalsza część spływu odbywa się przy pięknych widokach Doliny Sanu.Po lewej stronie znajduje się Międzybródź a po prawej widzimy Liszną, aż docieramy do mostu Mrzygłód - Tyrawa Solna. Tutaj za mostem po prawej stronie możemy odpocząć w ow Diabla Góra lub Przystań nad Sanem. Następny czas spływu to spokój i relaks. Po godzinie spływu widzimy most w Dobrej, a po następnej godzinie dopływamy do kładki Witryłów - Ulucz. 3 km za kładką znajduje się naturalny próg wodny /Kamieniec/, ostrożnie pokonujemy próg prawą lub lewą stroną. Po następnych 3 km docieramy do promu wodnego w Krzemiennej tutaj możemy przenocować (po lewej stronie ow "u Schabińskiej" lub po prawej 400 m od od promu (patrz zdjęcie poniżej) , później Obarzym i Wara gdzie znajduje się kładka wisząca, tutaj rzeka zwalnia i po ok. godzinie dopływamy do promu wodnego pomiędzy miejscowościami Nozdrzec a Dąbrówka Starzeńska i do ujścia rzeki Baryczka, by po godzinie dotrzeć na koniec strasy spływu, ok. 300 metrów po lewej stronie za mostem w Dynowie. Proponowany nocleg w Krzemiennej, patrz Linki!